چهار شرکت بورسی برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰ - ۶۳ - ۸۳ و ۱۴۲ درصدی را اعلام کردند. | سهام بین

شرکت های سیمان کردستان، نصیر ماشین، صنعتی آما و کیمیدارو برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰،۶۳،۸۳ و ۱۴۲ درصدی را اعلام کردند. 
 

شرکت مهندسی نصیر ماشین که با سرمایه 12.7 میلیارد تومانی در بازار دوم بورس درج شده،در نظر دارد با افزایش سرمایه 63 درصدی،20.7 میلیارد تومانی شود.

تامین مالی "خنصیر" در صورت موافقت سازمان بورس، از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی با 3 هدف تامین ساختار مالی،جبران نقدینگی و خرید ماشین آلات جهت تجهیز خط تولید صورت می گیرد.شرکت تولیدی،گیربکس واکسل سایپا سهامدار 19.5 درصدی این شرکت قطعه سازی محسوب می شود.

برنامه افزایش سرمایه 140 درصدی "فاما"

همچنین،شرکت آما 50 میلیارد تومانی درصدد است با افزایش سرمایه 140 درصدی از محل جذاب سود انباشته،70 میلیارد به سرمایه فعلی بیفزاید.

"فاما" تامین مالی مذکور با موافقت سازمان بورس جهت اجرای طرح نوسازی ماشین آلات و تاسیسات و اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.سرمایه گذاری تدبیر با 14.8 درصد و سرمایه گذاری ملی با 13.1  درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی که سازنده محصولات فلزی است، حضور دارند.

برنامه افزایش سرمایه 142 درصدی"دکیمی"

شرکت کیمیدارو نیز با سرمایه 24 میلیارد تومانی که زیرمجموعه 54.3 درصدی سرمایه گذاری شفادارو محسوب می شود،برنامه افزایش سرمایه 142 درصدی را جهت رساندن سرمایه به 57.9 میلیارد تومان بر طبق گزارش توجیهی هیئت مدیرة در نظر دارد.

تامین مالی "دکیمی" درصورتی که موافقت سازمان بورس را به همراه داشته باشد، از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اجرای طرح های توجیهی تولید پلت دارویی و افزایش ظرفیت فیلینگ و کاتونینگ انواع قطره، قرص و کپسول به عمل خواهد آمد.

برنامه افزایش سرمایه 83 درصدی "سکرد"

سیمان کردستان هم با سرمایه 120 میلیارد تومانی،برنامه افزایش سرمایه 83 درصدی را از یک محل اعلام کرد که در این راستا،"سکرد" تامین مالی 100 میلیارد تومانی را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به انجام می رساند.

بر این اساس،این شرکت بورسی که توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامدار 54.5 درصدی آن است،در صورت موافقت سازمان بورس به منظور اجرای طرح توسعه و اصلاح ساختار مالی،این تامین مالی را صورت می دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید.
دیدگاه کاربران (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.