درباره سهام بین (میثم میثم )

سایت با میثم میثم در سهام بنیادی توسط گروهی مجرب و خوشنام در بورس راه اندازی شده است، این گروه با فعالیت چند ساله اخیر و کارنامه درخشان خود توانسته است بهترین معاملات در سهام بنیادی بازار سرمایه را خارج از شاخص بازار انجام بدهد. 
هدف از تشکیل کانال حاضر معرفی و آشنایی با سهام اصیل، بنیادین و خاموش بازار سرمایه قبل از آغاز روندهای صعودی سهم و سیگنالهای ورود در حداقل ها می باشد. 
این گروه سعی دارد به فعالین بازار در جهت شناخت سهام بنیادی سود آور مساعدت نماید تا از فرصتهای ایجادی حداکثر استفاده را بنمایند.
امید است شما دوستان عزیز نیز همراه با ما در سهام بنیادی با صبر و حوصله به اهداف مناسب خود در سبد سهام معرفی شده دست یابید. موفق و پر سود باشید%   گروه میثم میثم 

 

خلاصه عملکرد میان و طویل مدت گروه میثم میثم  بین  95  - 1390


#خچرخش 135 درصد در سال 90  و 120 درصد در سال 94 
#سخزر  222 درصد در سال 92
#فجام 550 درصد در 92 – 91 
#دانا  105 درصد در سال 92 
#غاذر 58 درصد در سال 91  و 113 درصد در 94 – 93 
#مداران 500+ درصد تاکنون از 91 الی 95 بطور متناوب 
#فنوال  200 درصد در 94 – 93 
#فلوله  100 درصد در سال 92 
#فولای 150 درصد از 93 – 1390 و 65 درصد در 94
#شفارس 140 درصد در سال 94 
#کماسه 60+ درصد در سال 94
#خاذین 80 درصد در سال 95 
#تمحرکه 260 درصد در سال 
#فمراد 75 درصد در سال 95
#خنصیر 115 درصد در سال 95
#پدرخش 110 درصد در سال 95
#غشهداب +50 درصد در سال 96
 و سهام دیگر از جمله : قشکر – کگاز – طبس – کاذر- دی – تکشا – حپترو – زمگسا – کسرام  – میهن – سمایه – رتکو  – غمارگ و ... شپلی !!!

 سهام بین (میثم میثم )

اعضا

نتیجه‌ای یافت نشد.